Samhället genomgår en digitalisering. Det som tidigare gjordes manuellt kommer skötas av teknik. Man beräknar att 65% av dagens barn kommer arbeta inom yrken som ännu inte finns ( nature 18 okt 2017).Därför är det viktigt att dagens unga får de kunskaper med sig som kommer behövas i framtiden. 

Vårt framtida behov kommer vara ett livslångt lärande och se till att ingen halkar efter.. Annars finns risken att  utanförskapet ökar. 

"A huge useless class might appear, owing to both and absolute lack of jobs and a lack of relevant education and mental flexibility" 

Yuval Harari (nature,vol 550, oct 2017,Reboot for the AI revolution)

Gratis workshops i programmering 

Vi håller gratis workshops i programmering i Hallunda och i Rinkeby. Programmering kommer vara en viktig kunskap i framtiden oavsett yrkesval. Våra volontärer är kth-studenter, SU-studenter, systemvetare och ingenjörer. Vi samarbetar med lokala skolor och eldsjälar för att Ortens unga talanger ska få så bra möjligheter att klara sig i en digital framtid som möjligt. Genom att alla arbetar volontärt är vi i princip bara beroende av datorer för att kunna driva verksamheten. Vi tar gärna emot gamla laptops, de säkerhetsraderas och får ett nytt liv med nytt operativsystem. 

Talent is equally distributed, but opportunity is not, Leila Janah


Måndagar-Hallunda Bibliotek

Workshops på måndagar 16.30-18.00. Vi har två grupper, en för gymnasie-elever och en för grundskola. 

Torsdagar-Rinkeby Bibliotek

Workshops på torsdagar kl 17.00-18.30 för unga mellan 10-18 års ålder. 

Vilka är vi? 

Programmering Utan Gränser

Är en ideell förening född i samarbete mellan Yennenga Progress och Ingenjörer Utan Gränser 

Kontakta oss 

Våra samarbetspartners